'
@
          
qMr]_RyAw~ͨөɹwqAq@K^eA

ثe@263iΫ~AHU 1 - 16 i @

 • FQP6849
åͤv0809-099669 #1
GIAp yp 1.03 CT D / VS2 3EX Lå ѵMp GIAp K ذtp pۧ٤l k
s : FQP6849
: 328000
rp : ٳ 18.5
 • JGF2795
åͤv0809-099669 #1
GIAp yp 1.01CT D / VS1 3EX ѵMp GIAp K ذtp pۧ٤l k
s : JGF2795
: 338000
rp : ٳ 14
 • LAX6989
åͤv0809-099669 #1
GIAp yp 1.01CT D / VS1 3EX ѵMp GIAp K ذtp pۧ٤l k
s : LAX6989
: 338000
rp : ٳ 14

 • PWU5838
ä[ߩ0809-099669 #2
K Dۭ 0.32CT ѵMp p pۧ٫ Kp ̔y k
s : PWU5838
: 22000
rp : ٳ14.5
 • UBE8252
ä[ߩ0809-099669 #2
Kp K ѵMp pۧ٫ Kp 0.33CT k
s : UBE8252
: 18800
rp : ٳ10.5
 • JPF7139
ä[ߩ0809-099669 #2
ѵMup D 0.98CT pۧ٫ K p ѵMp k
s : JPF7139
: 138000
rp : ٳ16

 • KPG2463
ä[ߩ0809-099669 #2
Kp ѵMup pۧ٫ 㑭Q y p K Dۭ 0.50CT k
s : KPG2463
: 43000
rp : ٳ17
 • OQY2585
ä[ߩ0809-099669 #2
Kp ѵMup pۧ٫ vvy p Dtp K Dۭ 1.13CT k
s : OQY2585
: 188000
rp : ٳ15
 • GUS3796
åͤv0809-099669 #1
ѵMp Kp۶ yζ p۶ K Dۭ1.01CT
s : GUS3796
: 188000

 • IQT6149
åͤv0809-099669 #1
GIA D/VS2 p۶ Dۭ0.52CT p ѵMp Kp ѵMup yp۶ K p
s : IQT6149
: 76800
rp : GIAҮ
 • QKV2685
åͤv0809-099669 #1
GIA D/VS2 p۶ Dۭ0.50CT p ѵMp Kp ѵMup yp۶ K p
s : QKV2685
: 69800
rp : GIAҮ
 • EXN9463
åͤv0809-099669 #1
GIA D/VS2 p۶ Dۭ0.50CT p ѵMp Kp ѵMup yp۶ K p
s : EXN9463
: 69800
rp : GIAҮ

 • UNB3766
åͤv0809-099669 #1
ѵMup pۧ٫ Dۭ2.00CT K Ri ذtp k p
s : UNB3766
: 358000
rp : ٳ18
 • BHZ3685
åͤv0809-099669 #1
ѵMp ѵMup pۧ٫ p K Dۭ1.00CT k Kp
s : BHZ3685
: 118000
rp : ٳ15.5
 • EZN1574
åͤv0809-099669 #1
Kp ѵMup pۧ٫ Qy p K Dۭ 1.01CT k
s : EZN1574
: 138000
rp : ٳ14.5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

@

@

@

@
åͩ   TelG +886-4-22021872         a}GxWx_Ϥv225
ä[   TelG +886-4-24732277         a}GxWxnٰϤ߸@q55
åͦWr]_y               KIOȪAqܡG0809-099669
ǧڲ΢